Školské ovocie

Projekt "Školské ovocie" je zameraný na pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do základných a materských škôl. Cieľom programu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí, znížiť výskyt obezity a podporovať zdravú výživu.

Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená z fondov EÚ.

V rámci tohto projektu zabezpečujeme ovocie, zeleninu, ovocné šťavy, ovocné pyré a jablkové lupienky do vyše 100 materských a základných škôl na území Košického kraja.

Všetky potrebné informácie o zapojení sa do projektu získate na telefónnom čísle 0911 706 506 alebo stačí poslať e - mail na palovcikova@maddfruit.sk a náš obchodný zástupca Vám rád poradí a poskytne ďalšie podrobné informácie.

Podmienky programu "Školské ovocie"

  1. Dodávky v rámci programu "Školské ovocie" nenahrádzajú stravovaciu jednotku, preto môže mať škola alebo stravovacie zariadenie iba jedného dodávateľa.
  2. Ovocie, zelenina, šťavy a pyré sa nemôžu používať na prípravu jedál a sú určené len na spotrebu žiakov v škole alebo stravovacom zariadení vo veku od 3 do 15 rokov.
  3. Školské ovocie môže byť vydávané cez ŠJ, alebo priamo cez školu a to max.1x čerstvé ovocie/zelenina a 1x šťava/pyré za týždeň/žiak.
  4. ŠJ alebo škola rozdelí školské ovocie rovnakým dielom žiakom a servíruje im ho počas desiatej (prípadne obeda, alebo olovrantu).
  5. ŠJ alebo škola vedie oddelenú evidenciu o počte žiakov, dodávkach a spotrebe ovocia a štiav resp. pyré.
  6. Po realizácii dodávky ovocia, šťavy, pyré za jednotlivé obdobia

a) od 1.septembra do 31. decembra 2024 najneskôr do 20. januára 2025

b) od 1. januára do 1. marca 2025 najneskôr do 20. apríla 2025

c) od 1. apríla do 30. júna 2025 najneskôr do 5. júla 2025 škola potvrdí hlásenie školy o spotrebe ovocia, zeleniny a výrobkov z nich a odovzdá ho v 2 origináloch dodávateľovi (tieto hlásenia za Vás vyplníme my). Prenášanie zásob v rámci vyššie uvedených období nie je možné.

Ako sa môžete zapojiť do programu "Školské ovocie"?

  1. Stačí nám zavolať na telefónne číslo 0911 706 506, 056/643 26 63 alebo poslať e-mail na palovcikova@maddfruit.sk, poprípade využiť doleuvedený formulár. Do programu sa môžu zapojiť všetky základné a materské školy, ktoré navštevujú žiaci od 3 do 15 rokov.
  2. Každá škola uzatvorí s M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. (schválený dodávateľ školského ovocia) zmluvu o spolupráci na školský rok - v 3 origináloch. Čestné vyhlásenie školy - je súčasťou zmluvy o spolupráci.
  3. Poverenie - v prípade že sa škola rozhodne riešiť realizáciu dodávok OZ cez školskú jedáleň, na jeden školský rok splnomocní školskú jedáleň na plnenie všetkých úloh - 3x originál.

Všetky vyplnené potvrdené doklady v požadovaných origináloch škola odovzdá najneskôr do 20.9.2025 nášmu predajcovi alebo ich pošle na adresu:

M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
Michalovská 10
073 01 Sobrance

Po tomto termíne sa už nie je možné do programu "Školské ovocie" prihlásiť.

Akou formou škola informuje o jej zaradení do programu "Školské ovocie"?

Škola vystaví na viditeľnom mieste v škole informačný plagát o programe (každá škola ho dostane od svojho dodávateľa)

Zoznam schválených druhov ovocia a zeleniny v programe "Školské ovocie" pre školský rok 2024 - 2025

Druh

Jablko
Hruška
Broskyňa
Marhuľa
Slivka
Čerešňa
Jahody
Drobné bobuľové ovocie
(ríbezle, maliny, čučoriedky)
Rajčina
Paprika
Reďkovka
Kaleráb
Mrkva
Hrášok zelený nelúpaný
Ovocné alebo zeleninové šťavy 100 %
Ovocné pyré
Sušené jablkové lupienky

Odporúčané množstvo jednej porcie na žiaka v g alebo v L

do 200 g

do 200 g

do 200 g

do 200 g

do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 125 g

do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 200 g
do 30 g

V prípade záujmu o projekt Školské ovocie, vyplňte prosím nasledovný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.